Algemene Voorwaarden

Vrijblijvend overleg
Twijfel je of je een afspraak wilt inplannen of een product wilt aanschaffen, neem gerust vrijblijvend contact met me op voor het bespreken van jouw persoonlijke situatie en het verkrijgen van meer informatie. Zowel telefonisch als per mail worden hier geen kosten voor berekend.

Afspraak inplannen
Als je een afspraak wilt inplannen, dan dien je via de mail of telefoon contact op te nemen. Beschikbare data en mogelijkheden worden dan overlegd. Via de zakelijke facebookpagina kunnen beschikbare data direct in de agenda worden gezien en een voorstel voor een afspraak worden ingediend.

Opgeven via mail , telefoon of social media
Indien opgave voor een specifiek event vereist is, dien je via de mail, telefoon of social media je opgave te vermelden. Uiterlijk binnen twee werkdagen ontvang je een schriftelijke bevestiging.

Vertrouwelijkheid
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet doorgegeven aan derden tenzij ik dit met jou ben overeengekomen. Zie de Privacy Policy voor de manier waarop er wordt omgegaan met het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Betalen
Betaling dient overgemaakt te worden op onderstaand bankrekeningnummer:
NL94RABO0362638780 t.n.v. Suzanne Iwema en onder vermelding van het factuurnummer.

Betalingsregeling voor groepsbijeenkomsten
Voorwaarde voor deelname aan een groepsbijeenkomst is dat het bedrag voorafgaand aan de bijeenkomst op de rekening staat. Contant betalen op de dag zelf is alleen mogelijk als dit per mail of telefoon is besproken en overeengekomen.

Betaling voor ´Point of View´ in de app
Heb je een betaling verricht om toegang te krijgen tot het app-gedeelte Point of View, dan wordt de betaling maandelijks automatisch afgeschreven tot wederopzegging. Wederopzegging kan op ieder gewenst moment worden gedaan door een bericht te sturen naar info@suzanneiwema.nl. Opzegging geldt vanaf de eerstvolgende maand (de 1e van de maand).

Betalingsregeling voor minima en studenten
Ben je student of in het bezit van een minimuminkomen, dan is het mogelijk om het eft-traject ´leer eft en breng je missie in beweging´ en het driemaandelijkse traject ´in love with life´ gespreid te betalen. In sommige gevallen wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. In de regeling die wij onderling overeenkomen stem ik mijn besluit af op je persoonlijke situatie en dient deze afspraak schriftelijk terug te vinden zijn voor de geldigheid ervan.

Annuleren van een consult
Annuleren van een consult minimaal 24 uur van tevoren en kan tweemaal kosteloos worden gedaan, mits er een nieuwe datum wordt ingepland. Indien een annulering ontbreekt of de annulering korter dan 24 uur wordt gedaan, wordt het consult in rekening gebracht. Betaling dient in dat geval gedaan te worden volgens de genoemde voorwaarden zoals vermeld op de factuur.

Annuleren bij een groepsbijeenkomst:
Bij annulering van een groepsbijeenkomst reken ik:

  • Geen kosten bij afmelding tot twee weken voor aanvang
  • 10% van het bedrag bij afmelding tussen de 2 en 4 weken voor aanvang
  • 25% van het bedrag bij afmelding vanaf één week tot 24 uur voor aanvang
  • 100% van het bedrag, bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang

Bij annulering dien je ervoor te zorgen dat de annuleringskosten binnen twee weken na ontvangst van de factuur op de rekening staan. Het eventueel teveel betaalde bedrag bij annulering wordt binnen twee weken teruggestort op je rekening.

Restitutie bij afzegging door mij
Het kan zijn dat een groepsbijeenkomst niet doorgaat door onvoldoende deelnemers of onverwachte omstandigheden. Als dit het geval is, ontvang je het door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken na annulering volledig terug.

Annuleren van het eft-traject
Na aanmelding voor het eft-traject ´leer eft en breng je missie in beweging, heb je zeven kalenderdagen de tijd om je inschrijving kosteloos te herroepen. Indien de inschrijving korter dan zeven kalenderdagen plaatsvindt worden de kosten ongeacht aan- of afwezigheid doorberekend.

Klachtenregeling
Ik sta voor kwaliteit en streef er voortdurend naar klachten te voorkomen. Mocht je toch ontevreden zijn en een klacht hebben, klik dan hier voor de klachtenprocedure.

KVK registratie
De registratie bij de Kamer van Koophandel staat vermeld onder de volgende gegevens:
Suzanne Iwema
Kvk-nummer: 78467446

Copyright
Alle materialen, zowel schriftelijk meegegeven als digitaal naar jou verzonden, behoort tot Suzanne Iwema. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd onder eigen naam. Ik verzoek je dringend het materiaal ook niet uit te lenen en te verspreiden. Geïnteresseerden in het materiaal worden uitgenodigd contact met mij op te nemen.

Publicatie van artikelen op de website en facebookpagina mogen verspreid en gekopieerd worden onder vermelding van de auteur.

Suzanne Iwema

Healer – Coach – Auteur

Multatulistraat 154, 9721NP Groningen
06-12517446
info@suzanneiwema.nl